פיתוח צוות

החוכמה של ארגון מצליח היא חוכמה של יחד אבל צוותים בארגונים רבים עובדים כל אחד לחוד…

איך ממשים את הפוטנציאל הקבוצתי?

איך יוצרים תמונת עתיד (חזון) משותפת?

איך יוצרים התלהבות צוותית?

מעיין מעניק ייעוץ ארגוני בנושא של פיתוח צוות בסדנא בת יומיים או ב- 6 מפגשים

מה כולל התהליך של פיתוח צוות?

  • ברור ייעוד הצוות – לשם מה הצוות קיים?
  • גיבוש חזון הצוות
  • זיהוי יכולות ליבה וערכים מנחים של הצוות
  • יעדי פיתוח של הצוות
  • בניית תכנית יישומית לעבודת צוות מיטבית.

תהליך של פיתוח צוות במעיין, נשען על גישה מוקירה:

ניתוח הצלחות עבר יחד עם זיהוי אפשרויות לעתיד Appreciative Team Building

שיחות שמניעות לשינוי Shifting Conversation

שיח חיובי ששואל, מברר ועוסק גם ביחסי הצוות עם הסביבה ולא רק ביחסים בתוכו

לנושא של פיתוח צוות חשיבות גדולה כשארגון מחליט על פיתוח ארגוני.

לא ניתן להשיג תוצאות איכותיות מבלי ליצור אקלים שבו חכמת הרבים באה לידי ביטוי.

רוצה ליצור אקלים כזה? צור קשר